Håp i Havet er en fagkonferanse som holdes i Tromsø årlig. Fokuset under konferansen er «de endeløse mulighetene i kysten og havet». Dette er det 15. året konferansen arrangeres og den bærer derfor preg av lange tradisjoner. Blant foredragsholdere de tidligere årene: Frederic Hauge, Stig Nilsen, Terje E. Martinussen og Karl Erik Schjøtt-Pedersen.

WhiteWire produserte animasjons-intro i tilknytning til årets Håp i Havet konferanse. Introen skulle brukes digitalt hovedsakelig på Facebook på samtlige videoer som skulle publiseres. Det var viktig for oss å presentere hovedfokuset til Håp i Havet. Nemlig «de endeløse mulighetene i kysten og havet». Elementer som ble viktig å ha med var derfor: havet, fiskeri, sjømat og miljø.

Vi startet med å utvikle moodboard for å tilpasse oss konferansens tema.

Med et moodboard som inneholdt elementene til temaet gikk vi videre med å lage illustrasjoner og forslag til ideer. Etter tilbakemeldinger og finjusteringer, var resultatet klart. Med kamerabevegelser gjennom elementene og lyder av natur og miljø ble den første videoen for neste «Håp i Havet» konferanse publisert.

Vi vil gjerne hjelpe deg

Ønsker du hjelp med din markedsføring? Vi setter gjerne av tid til en uforpliktende prat med deg! Legg igjen din informasjon, så kontakter vi deg så fort som mulig.